de Sickenga's

Goënga  

circa 1350    in bewerking

 

 

 

 

     

Sneek 

circa 1500    in bewerking

Wolvega 1

circa 1650

Wolvega 2

1807  

supplement wereldoorlog II

1940-1945

familiewapen

*) 

 

nieuws

 

 hier worden  nieuwe ontwikkelingen gemeld

 

 

 

de Friese familie Sickenga 

De historie van de familie Sickenga gaat verder. Als jongste zoon van vijf kinderen en naamgenoot van de jongste zoon van elf, hoorde ik al heel vroeg prachtige verhalen. Die dreigden verloren te gaan. Jammer. Eeuwe Ede Sickenga (1747-1821) begon ze op losse papiertjes vast te leggen. Jacob Sickenga (1845-1911) maakte de eerste genealogische beschrijving, ook van het huidige familiewapen. Eerst in 1992 verschijnt in zeer bescheiden oplage, alleen in familieverband, een voorlopige uitgave over naamdragers en naamgenoten getiteld: ‘ Sickenga   Sickingha   van Sickingha  ŕ Sickingha  en van Sickynga’.

De ontwikkeling van internet biedt nieuwe mogelijkheden om het aldoor verder gaande familieverhaal naar de inzichten van vandaag door te geven. En nog wel vergezeld van illustraties die een beeld uit het verleden laten zien. Aparte aandacht is besteed aan het fenomeen familiewapen.

Aan ieder hierboven genoemd hoofdstuk gaat een verantwoording vooraf. Het supplement bericht over enkele familie belevenissen tijdens de tweede wereldoorlog (1940-1945).  Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: recht doen aan hen die zijn voor gegaan, met dank aan allen die mij daarbij hielpen. 

                                         Niek Sickenga (1931), september 2005 

                                         n.sickenga@cciwns.com 

*) Sickenga zegel getekend door mr. dr. Jacob Sickenga omstreeks 1910

 

 

laatst bijgewerkt: 6 oktober 2005
 

 

het genealogisch deel van deze site is gemaakt met behulp van het programma Geneaal  www.GvanBinsbergen.org/geneaal

 

 

 

 

 

 

 

terug naar begin